Privacy Policy

1. Introduktion

Våra användares integritet är viktig för oss och Coscorer AB som företag är fast beslutna att skydda den. När ni använder våra tjänster så anförtror ni oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn anger vi vilka data vi samlar in, varför vi samlar in dessa data och hur dessa data används. 

Vi värnar om er personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ger er information om era möjligheter att få tillgång till era sparade personuppgifter, hur ni kan uppdatera dem och hur ni kan radera era personuppgifter. Genom att samtycka till att vi använder kakor (cookies) i enlighet med villkoren i denna policy när ni besöker vår hemsida tillåter ni således oss, Coscorer AB, att använda kakor varje gång ni besöker vår hemsida.

1.1. Information som vi samlar in

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare, således samlar vi in data som ni uppger och data som vi får när ni använder våra tjänster.

1.2. Information som du uppger

Ni behöver ett konto för att kunna använda vår tjänst. När du har genomfört ett köp hos oss så registrerar ni ett konto hos oss där vi ber er om personuppgifter, exempelvis e-postadress, telefonnummer, fakturaadress, leveransadress och organisationsnummer eller personnummer.

1.3. Information vi får när du använder våra tjänster

Vi samlar in information när vår tjänst används, detta innebär att även hur ofta samt under vilka omständigheter ni använder den. Således innebär det även information om själva besöken på vår hemsida, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar.

Vi samlar in besöksstatistik med hjälp av Google Analytics, vilket innebär information om hur du använder våra tjänster sparas på Googles servrar.

1.3.1. Enhetsinformation

Vi samlar in information om den specifika enheten som används (till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk, inklusive telefonnummer).

1.3.2 Logginformation

När du använder våra tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av oss samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar. Loggdata innehåller följande:

- Information om hur du använde vår tjänst, till exempel dina sökfrågor.

- IP-adress.

- Information om händelser på din enhet såsom krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisningsadress.

- Cookies som kan identifiera din webbläsare.

1.3.3 Platsinformation

När du använder våra tjänster kan vi samla in och behandla information om var du befinner dig. Vi använder olika tekniker för att bestämma din plats, inklusive IP-adress, GPS och andra sensordata från din enhet som kan informera oss om Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster i närheten.

1.3.4 Lokal lagring

Vi kan samla in och spara information (inklusive personuppgifter) lokalt på din enhet med hjälp av funktioner som webbläsarens lagringsutrymme (inklusive HTML 5) och cacheminne.

1.3.5 Cookies och liknande teknik

Vi och våra affärspartners använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder våra tjänster. Det kan innebära att cookies eller liknande tekniker används för att identifiera din webbläsare eller enhet. En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats och skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Kakor kan antingen vara ständiga kakor eller sessionskakor, där en ständig kaka lagras ave en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas innan utgångsdatumet. En sessionskaka däremot kommer att försvinna efter att sessionen är avslutad, när webbläsaren är avstängd.

2. Hur vi använder informationen som vi samlar in

Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra våra tjänster, för att utveckla nya tjänster och för att skydda Coscorer AB och våra användare. Vi kan använda ert namn, er e-postadress och er publika beskrivning för att beskriva er för andra användare av vår tjänst, exempelvis när ni aktivt kontaktar en annan användare eller när ni skriver en recension. När ni kontaktar oss sparar vi era meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som ni står inför. Vi kan använda er e-postadress för att informera er om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar.

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. En av produkterna som vi använder för det ändamålet i våra egna tjänster är Google Analytics. Genom att spara dina språkinställningar kan vi till exempel visa våra tjänster på språket som du använder. När vi visar anpassade annonser kommer vi inte att koppla identifierare från cookies eller liknande tekniker till känsliga kategorier av personuppgifter, som till exempel sådana som baseras på etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller hälsotillstånd.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke. Vi hanterar personuppgifter och annan information på våra servrar i många länder runt om i världen. Dina personuppgifter kan hanteras på en server i ett annat land än det du bor i. Era sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av er information på vår hemsida. 

3. Öppenhet och valmöjlighet

Olika användare har olika syn på sekretess. Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas. Du kan till exempel göra följande:

- Välja om er e-postadress och ert namn skall synas i era recensioner och kommentarer.

- Hämta ut information om era sparade personuppgifter.

- Ni kan stänga av cookies genom att ändra säkerhetsinställningarna i webbläsaren och ni kan också radera tidigare lagrade cookies via er webbläsares inställningar. Kom ihåg att många av våra tjänster kan sluta fungera om ni inaktiverar cookies.

4. Information som ni delar

I många av våra tjänster kan ni dela information med andra. Kom ihåg att information som du delar offentligt eventuellt kan indexeras av Google och andra sökmotorer. I våra tjänster kan ni välja hur ni vill dela och ta bort innehåll.

5. Komma åt och uppdatera personuppgifter

Vi vill att ni ska kunna komma åt era personuppgifter oavsett när ni använder våra tjänster. Om uppgifterna är felaktiga vill vi ge er möjlighet att enkelt uppdatera eller ta bort dem, detta förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl.

Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När ni tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem.

6. Information som vi delar

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Coscorer AB förutom i följande situationer:

6.1. Med ditt samtycke

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Coscorer AB om ni har tillåtit oss att göra det. Vi måste ha ert aktiva samtycke för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.

6.2. För extern behandling

Vi vidarebefordrar personuppgifter till våra närstående bolag eller andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

6.3. Av juridiska skäl

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Coscorer AB om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:

- följa tillämpliga lagar, regelverk, juridiska processer eller tvingande begäranden från myndigheter

- garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem

- upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem

- skydda mot skador avseende rättigheter, egendom, säkerhet, användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt och med våra partners – till exempel utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser. Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används generellt.

Om Coscorer AB skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning kommer vi att säkerställa konfidentialitet för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy.

7. Informationssäkerhet

Vi arbetar ständigt för att skydda Coscorer AB och våra användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar.

- Vi krypterar många av våra tjänster med SSL.

- Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.

- Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till våra anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven.

8. Era rättigheter

Vi kan undanhålla den personliga information som ni begär enligt vad som tillåts enligt lag. Ni kan när som helst be oss att inte behandla er personliga information för marknadsföringsmål. I praktiken kommer ni vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge er möjligheten att välja bort användningen av er personliga information för marknadsföringsändamål. 

9. Förändringar

Vår sekretesspolicy kan ändras från tid till annan och eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida, om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande.